Cuộc thi tìm hiểu đất nước Ba Lan năm 2020

Viết về Ba Lan và giành phần thưởng

Cuộc thi năm 2020 chính thức mở cửa.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Hãy tìm hiểu về Ba Lan và viết về văn hoá Ba Lan.

Khám phá

Sưu tầm và tìm kiếm các tài liệu về văn hoá của Ba Lan trên Internet.

Viết

Hãy tự viết bằng cảm nhận của mình và đăng lên wikipedia. Có thể dịch từ bản gốc tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan.

Đăng ký

Sau khi đường dẫn vào bài viết Wikipedia của bạn có thể truy cập, hãy đăng nhập và gửi liên kết trên website yeubalan.com.

Lịch trình dự kiến

Nào, hãy cùng xem các mốc thời gian dự kiến cho cuộc thi và sẵn sàng nhé.

01/06/2020

Bắt đầu mở form đăng ký bài viết. Các cá nhân tham dự có thể tạo tài khoản và gửi liên kết tới Ban tổ chức thông qua website.

31/10/2020

Đóng form đăng ký và ngừng tiếp nhận các bài viết tham dự cuộc thi.

30/11/2020

Thông báo kết quả cuộc thi và công bố những người chiến thắng.