Ally Lgbt Là Gì

Ally Lgbt Là Gì

Ally Lgbt là một phong trào để những người LGBTQ + được nhìn thấy và chấp nhận trên thế giới nhiều hơn. Ally Lgbt không chỉ là về khả năng hiển thị, mà là về sự chấp nhận và chấp nhận có nghĩa là trao quyền bình đẳng cho tất cả mọi người.

Ally Lgbt là một cộng đồng đang phát triển gồm những người bị thu hút bởi những người cùng giới tính và có xu hướng tình dục theo những cách khác nhau. Ally Lgbt không phải là một khái niệm mới và nó đã xuất hiện từ khá lâu nhưng nó đã xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây.

Thuật ngữ Ally Lgbt được đặt ra bởi một nhóm đồng tính nữ vào những năm 1990, những người muốn sử dụng từ “đồng minh” như một thuật ngữ bao hàm để mô tả cộng đồng của họ. Từ này được đặt ra bởi hai phụ nữ, trong đó một người song tính và một người khác là đồng tính nam. Họ sử dụng “ally” như một thuật ngữ bao hàm để mô tả bản thân, trong khi họ không muốn mọi người cho rằng họ đều là đồng tính nữ hoặc song tính.

Ally Lgbt là một thuật ngữ mới được đặt ra để mô tả những người xác định là đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hoặc chuyển giới. Ally Lgbt thường được sử dụng như một thuật ngữ ô để mô tả những người thuộc cộng đồng LGBT.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
Gay Là Gì Tiếng Anh
Cách Tính Điểm Đại Học Nam Cần Thơ
They/Them Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
Sbg Nghĩa Là Gì Trong Lgbt
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ Đại Học Văn Lang
Lgbt Sb Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Nông Lâm
Nhóm Lgbt Là Gì