B Trong Lgbt Là Gì

B Trong Lgbt Là Gì

B là một mã nhị phân được sử dụng trong lập trình máy tính. Nó được sử dụng để đại diện cho giá trị của 0 hoặc 1. B có thể được sử dụng để đại diện cho bất kỳ số nào từ 0 đến 1, nhưng nó được sử dụng phổ biến nhất làm mã cho giới tính của một cá nhân.

B là tiền tố cho từ lưỡng tính. Nó được sử dụng để mô tả những người bị thu hút bởi cả hai giới tính hoặc có sự pha trộn giữa các giới tính.

Thuật ngữ B đã được sử dụng trong quá khứ như một thuật ngữ xúc phạm, nhưng hiện nay nó đang được sử dụng như một thuật ngữ bao hàm bởi nhiều cá nhân và tổ chức Lgbt. Một số trong số đó là:

B là một đại từ trung tính về giới tính. Nó được sử dụng để mô tả cả hai giới tính nam và nữ.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Ngôn Ngữ Anh Đại Học Mở
Ý Nghĩa Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối A00
Biểu Tượng Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Hệ 10 Đại Học
Bottom Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Xét Học Bạ
Lgbt Là Cái Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Vinh
She/Her Lgbt Là Gì