Bull Trap Và Bear Trap Là Gì

Bull Trap Và Bear Trap Là Gì

Bull Trap là một thuật ngữ được sử dụng trong thị trường chứng khoán để mô tả khi giá cổ phiếu tăng nhanh và sau đó giảm trở lại. Bear Trap thì ngược lại – khi giá cổ phiếu giảm nhanh chóng và sau đó tăng trở lại.

Bẫy tăng giá: Khi giá cổ phiếu tăng nhanh và sau đó giảm trở lại.

Bẫy giảm: Khi giá cổ phiếu giảm nhanh chóng và sau đó tăng trở lại.

Bull Trap là một chiến lược trong đó nhà đầu tư mua một cổ phiếu ở mức cao và sau đó bán ở mức thấp. Bear Trap thì ngược lại, khi một nhà đầu tư bán một cổ phiếu thấp và sau đó mua nó lên cao.

Bull Traps được coi là chiến lược giao dịch ngắn hạn, có thể mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng rủi ro về lâu dài. Bẫy gấu được coi là chiến lược giao dịch dài hạn có thể mang lại lợi nhuận theo thời gian nhưng rủi ro trong ngắn hạn.

Chiến lược Bẫy Bò hoạt động tốt nhất khi nhà đầu tư mua cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập thấp, trong khi Bẫy gấu hoạt động tốt nhất với cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập cao.

Chiến lược Bẫy Bò hoạt động tốt nhất khi nhà đầu tư mua cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập thấp, trong khi Bẫy gấu hoạt động tốt nhất với cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập cao.

Bull Trap và Bear Trap là hai chiến lược đầu tư được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến.

Bull Trap: Chiến lược này bao gồm việc mua cổ phiếu khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Chiến lược là mua thấp và bán cao.

Bear Trap: Chiến lược này bao gồm việc bán cổ phiếu khi thị trường đang trong xu hướng giảm giá. Chiến lược là bán cao và mua thấp.

Tin tức liên quan

Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng 5 Năm
Tourist Trap Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Agribank 2020
Trap Là Gì Trong Anime
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng 12 Tháng
Alaba Trap Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Mua Xe
Tập Quán Là Gì Ví Dụ
Cách Tính Lãi Suất Usd Gửi Ngân Hàng
Bull Trap Trong Chứng Khoán Là Gì