Cách Để Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2

Cách Để Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2

Điểm trung bình cấp độ 2 là một phép tính được các trường đại học sử dụng để xác định mức độ khó của một khóa học. Nó hơi giống với GPA Cấp độ 1, nhưng nó cũng tính đến số lượng tín chỉ và số giờ cần thiết cho khóa học.

Điểm trung bình cấp 2 được tính bằng cách lấy tổng số tín chỉ cho tất cả các môn học trong một học kỳ nhất định, nhân chúng với điểm tương ứng của chúng, sau đó chia số đó với tổng số giờ đã thực hiện trong học kỳ đó.

Điểm trung bình cấp 2 là cấp độ thứ hai của thang điểm trung bình. Nó được tính theo công thức (GPA Level 1 x 0.5) + GPA Level 3.

Điểm trung bình cấp 2 của học sinh có thể được tính theo công thức sau:

Điểm trung bình cấp 2 = (Điểm trung bình cấp 1 x 0,5) + Điểm trung bình cấp 3

Ví dụ: nếu điểm trung bình của học sinh cấp 1 là 3.0 và điểm trung bình cấp 3 của họ là 4.0, thì điểm trung bình chung của họ sẽ là 5.5

Điểm trung bình cấp độ 2 là một tiêu chuẩn mới để tính điểm trung bình. Hệ thống dựa trên số tín chỉ đã lấy chia cho số tín chỉ đã cố gắng và sau đó nhân với 100.

Mô hình GPA cấp độ 2 chính xác hơn trong việc tính toán điểm trung bình so với mô hình truyền thống vì nó tính đến số lượng tín chỉ được thực hiện chứ không chỉ tổng số tín chỉ được thực hiện.

Điểm trung bình cấp 2 Mô hình: Số tín chỉ đã thử / Số tín chỉ đạt được x 100

Tin tức liên quan

Làm Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Hệ Số 2
Kol Là Nghề Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Trong Access
Kol Shopee Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn 2022
Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Lớp 10
Thucydides Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Văn Hk1