Cách Tính Điểm 3 Môn Thi Đại Học

Cách Tính Điểm 3 Môn Thi Đại Học

Học sinh, đặc biệt là học sinh ở Mỹ, thi đại học ngày càng nhiều. Đầu tiên là SAT (Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ) và thứ hai là ACT (Hiệp hội Khảo thí Đại học Hoa Kỳ). Cả hai bài kiểm tra này đều được thực hiện bởi học sinh trong những năm trung học của họ.

SAT có tổng cộng 5 phần – Lập luận bằng lời nói, Đọc phản biện, Lập luận Toán học, Viết và Viết phân tích. ACT có 5 phần – Tiếng Anh, Toán / Khoa học / Nhân văn / Nghiên cứu Xã hội / Nghệ thuật & Khoa học và Giáo dục Thể chất. Mỗi phần có nhiều câu hỏi kiểm tra các kỹ năng khác nhau theo những cách khác nhau.

Mục đích của bài viết này là giúp bạn tính điểm cho ba môn thi đại học sau:

Có rất nhiều bài kiểm tra mà bạn phải vượt qua. Những bài kiểm tra này không chỉ là ghi nhớ các dữ kiện và công thức mà còn về khả năng đưa ra một ý tưởng mạch lạc.

Tin tức liên quan

Nft Art Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học 2020 Khối C
Thẻ Nfc Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Y Hà Nội
Tranh Nft Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Xã Hội Nhân Văn
Ảnh Nft Là Gì
Cách Tính Điểm Vào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nft Gaming Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Văn Hiến