Cách Tính Điểm Đại Học An Ninh

Cách Tính Điểm Đại Học An Ninh

Điểm Đại học An ninh là một hệ thống tính điểm dành cho ngành an ninh. Nó giúp các công ty đánh giá mức độ đe dọa mà một công ty đang phải đối mặt và cũng cung cấp cho họ một cách dễ dàng để đo lường hiệu quả hoạt động của họ.

Điểm của Đại học An ninh (SUS) là một hệ thống xếp hạng cho các công ty liên quan đến bảo mật. Nó dựa trên số lượng sự cố bảo mật được báo cáo bởi khách hàng của họ.

Điểm SUS được tính theo công thức sau:

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tính Điểm Đại học An ninh cho một miền nhất định. Tùy thuộc vào miền, nó có thể là:

Tin tức liên quan

Nft Là Gì Coin98
Cách Tính Điểm Đại Học Ngôn Ngữ Anh
Apenft Là Gì
Cách Tính Điểm 4 Năm Đại Học
Coin Nft Là Gì
Cách Tính Điểm 3 Môn Thi Đại Học
Nft Art Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học 2020 Khối C
Thẻ Nfc Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Y Hà Nội