Cách Tính Điểm Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

Cách Tính Điểm Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là một trường đại học nằm ở phía Bắc Việt Nam. Nó cung cấp các khóa học bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga và Ả Rập.

Trường có một số lượng rất lớn sinh viên nước ngoài muốn theo học tại trường đại học này. Trường sử dụng hệ thống tính điểm dựa trên AI để đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh về chủ đề hoặc khóa học nhất định.

Điểm của các môn học tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (DUFL) được tính bằng một thuật toán máy tính. DUFL là một trong những trường đại học ở Việt Nam và là trường đại học duy nhất của Việt Nam có thứ hạng quốc tế.

Điểm số được tính bằng một thuật toán máy tính có tên là ADELE, thuật toán này có thể hiểu và xử lý tất cả các ngôn ngữ được sử dụng trong DUFL. Điểm được tính cho mỗi khóa học và cho mỗi học sinh.

Điểm của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (DUFL) được dùng để xếp hạng và đánh giá.

Tin tức liên quan

Mã Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Làm Kol Cho Shopee Là Gì
Cách Tính Điểm Vào Đại Học
Quản Lý Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Hà Nội
Shopee Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Thi Đại Học 2021
Kol Tập Sự Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Mở