Cách Tính Điểm Đại Học Quốc Gia

Cách Tính Điểm Đại Học Quốc Gia

Bài viết này nói về cách tính Điểm Đại học Quốc gia (NUS).

Đại học Quốc gia là một tổ chức toàn quốc chịu trách nhiệm phát triển hệ thống giáo dục, cung cấp giáo dục cho tất cả sinh viên trong cả nước.

Điểm Đại học Quốc gia là kỳ thi tiêu chuẩn hóa để xét tuyển vào các khóa học đại học của Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Điểm được tính dựa trên kết quả của bài kiểm tra Tiếng Anh và Toán. Điểm số được sử dụng như một thước đo để quyết định ai sẽ được nhận vào NUS.

Tin tức liên quan

Apenft Coin Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Phenikaa
Nft Monkey Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Ở Hàn Quốc
Thị Trường Nft Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Nhân Văn
Matrix Nft Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Mỏ Địa Chất
Công Nghệ Nft Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Hàng Hải