Cách Tính Điểm Trung Bình 3 Môn Xét Tuyển

Cách Tính Điểm Trung Bình 3 Môn Xét Tuyển

Nếu bạn đang tìm cách tính điểm trung bình của 3 môn xét tuyển thì có một công thức mà bạn có thể sử dụng.

Công thức như sau:

Công thưc 1

Trong đó “x” đại diện cho số lượng môn học, “y” đại diện cho số lượng môn học và “z” đại diện cho tổng số điểm cho mỗi môn học.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ có x = 3 và z = 27. Vì vậy, phương trình của chúng ta sẽ là:

công thức_2

Mà sẽ bằng 10.

Điểm trung bình chung của 3 môn xét tuyển được tính bằng tổng số điểm của từng môn rồi chia cho 3.

Ví dụ, nếu tổng điểm cho ba môn học của bạn là 160, thì điểm trung bình của bạn sẽ là 40.

Để tính điểm trung bình của 3 môn xét tuyển, bạn cần cộng tổng số điểm của từng môn rồi chia cho 3. Kết quả sẽ là một số từ 0 đến 100.

Có ba đối tượng tuyển sinh chính trong một trường đại học:

Môn A: Toán

Môn B: Tiếng Anh

Môn C: Khoa học

Điểm trung bình của 3 môn này là điểm trung bình cộng của các em. Ví dụ, nếu điểm toán là 5 và điểm khoa học là 8, thì điểm trung bình sẽ là 3,33.

Tin tức liên quan

Trap Love Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình 3 Môn Tổ Hợp
Nước Hoa Trap Là Gì
Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Môn
Trap Edm Là Gì
Chỉ Cách Tính Điểm Trung Bình Môn
Dính Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Anh Văn
Bass Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Văn