Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cả Năm

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cả Năm

Để tính điểm trung bình cả năm, bạn cần tính đến tất cả các điểm của mình trong học kỳ.

Đây là một cách tuyệt vời để hiểu bạn đang học như thế nào và điểm mạnh của bạn là gì.

Điểm trung bình được tính bằng cách lấy tổng số điểm có trọng số của bạn và chia nó cho tổng số giờ bạn đã học trên lớp.

Để tính điểm trung bình trong năm, bạn cần lấy tổng số giờ của mình và chia cho tổng số giờ học trong học kỳ.

Công thức như sau:

Điểm trung bình trong năm =

Tổng số giờ x Số giờ học kỳ

/ Tổng số giờ

GPA là tên viết tắt của điểm trung bình. Nó là thước đo bạn đã học tốt như thế nào ở trường bằng cách tính điểm trung bình của bạn.

Nếu bạn muốn tính điểm trung bình của mình trong năm, trước tiên bạn cần phải tìm ra phần trăm điểm của mình là A, B, C và D. Sau đó chia tỷ lệ phần trăm đó cho tổng số điểm bạn nhận được trong một năm.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn bao gồm tất cả các điểm của mình từ mỗi học kỳ để nó có thể được tính trung bình để tính điểm trung bình của bạn trong năm.

Tin tức liên quan

Cá Tráp Là Cá Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Đại Học
Lái Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học Kỳ 1
Trap Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn
Tập Hợp Là Gì Lớp 10
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng 6 Tháng
Bull Trap Và Bear Trap Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng 5 Năm