Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Excel

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Excel

Điểm trung bình là thước đo bạn đã học tốt như thế nào ở trường. Nó được tính bằng cách chia điểm trung bình (GPA) cho số tín chỉ đã thực hiện.

Điều quan trọng cần biết là GPA có thể được tính bằng Excel. Bạn chỉ cần chọn phạm vi và nhập điểm của bạn dưới dạng phần trăm, sau đó chia nó cho tổng số tín chỉ đã thực hiện.

Điểm trung bình là thước đo mức độ học tập của học sinh trong các môn học. Nó được tính bằng cách chia tổng số tín chỉ kiếm được cho số tín chỉ đã cố gắng.

Để tính điểm trung bình trong Excel, bạn có thể sử dụng công thức sau:

= AVERAGE (C2: C10) / C1

GPA là một cách để đo điểm trung bình của học sinh. Điểm trung bình có thể được tính bằng cách chia tổng số điểm cho tổng số tín chỉ.

Tính điểm trung bình trong Excel:

= AVERAGE (COUNTIFS (D8: D10, “C”), COUNTIFS (B8: B10, “C”)) / 2

Tin tức liên quan

Grease Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 3
Tập Sinh Là Gì Đại Số Tuyến Tính
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Cao Đẳng
Bẫy Bull Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Một Môn
Trai Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học
Steam Trap Là Gì
Cách Để Tính Điểm Trung Bình Môn