Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Giữa Kì 1

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Giữa Kì 1

Điểm trung bình là một cách để đo lường hiệu suất của bạn trong lớp học. Để tính điểm trung bình của bạn, bạn cần biết bạn có bao nhiêu tín chỉ và bạn cần bao nhiêu tín chỉ để tốt nghiệp.

Để tính điểm trung bình của bạn cho giữa kỳ 1, hãy nhân số tín chỉ với 4 và chia cho số tín chỉ. Sau đó nhân nó với 0,5.

Đây là phần đầu tiên của Học kỳ 1 của bạn.

Trong phần này, bạn sẽ được yêu cầu tính điểm trung bình cho giữa kỳ 1 của mình.

Để tính điểm trung bình cho giữa kỳ 1, bạn cần sử dụng công thức sau:

Điểm trung bình = (A + B + C) / 3

Trong đó A là số câu trả lời đúng trong bài kiểm tra, B là số câu hỏi đã trả lời sai và C là tổng số câu hỏi trong bài thi.

Nếu bạn đạt điểm A trong phần này, thì điểm trung bình của bạn sẽ là 3/3 hoặc 1. Nếu bạn đạt điểm B trong phần này, thì điểm trung bình của bạn sẽ là 2/3 hoặc 0,67. Nếu bạn đạt điểm C trong phần này, thì điểm trung bình của bạn sẽ là 0/3 hoặc 0

GPA là viết tắt của điểm trung bình. Nó là thước đo chất lượng điểm số của bạn. Điểm trung bình được tính bằng cách nhân điểm của bạn với trọng số tương ứng và sau đó chia cho tổng số tín chỉ bạn đã đạt được.

Cách tính điểm trung bình:

Tổng số tín chỉ bạn đã kiếm được là 60.

Điểm trung bình của bạn cho học kỳ này sẽ là: 1 * 3 * 0,5 / 60 = 0,1

Tin tức liên quan

Kol Kol La Gì Trong MarketingLà Viết Tắt Của Từ Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Của Cấp 3
Cách Để Tính Điểm Trung Bình Môn Cấp 2
Làm Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Hệ Số 2
Kol Là Nghề Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Trong Access
Kol Shopee Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn 2022
Kol Là Gì