Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Trong Access

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Trong Access

GPA là một phương pháp tiêu chuẩn để đánh giá kết quả học tập của học sinh và để tính điểm trung bình của họ. Thang điểm GPA nằm trong khoảng từ 0,0 đến 4,0, trong đó 4,0 cho biết rằng học sinh đã đạt thành tích cao nhất lớp trong suốt sự nghiệp học tập của họ.

Công thức điểm trung bình: Điểm trung bình có thể được tính bằng cách chia tổng số điểm cho tổng số tín chỉ đã cố gắng, sau đó nhân kết quả đó với 100 và cuối cùng cộng tất cả các kết quả đó để có được điểm trung bình cuối cùng của bạn.

Khi mới bắt đầu sử dụng Access, bạn cần biết điểm trung bình của mình là bao nhiêu trước khi có thể tính điểm trung bình trong chương trình phần mềm này. Để biết điểm trung bình hiện tại của bạn, hãy nhấp vào “Hồ sơ học sinh” sau đó nhấp vào “Điểm của tôi”. Bạn sẽ thấy danh sách các điểm được chia nhỏ thành các khóa học với điểm trung bình chung (

Công thức GPA là một phương trình rất đơn giản sử dụng điểm trung bình (GPA) của học sinh để tính điểm trung bình.

Công thức điểm trung bình là:

GPA = Điểm / Tín chỉ.

Điểm được tính bằng cách nhân số tín chỉ với giá trị điểm của mỗi khóa học.

Để tính điểm trung bình của bạn trong Access, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến tab “Thông tin sinh viên” ở bên trái màn hình của bạn.

2. Nhấp vào “Lớp học.”

3. Nhấp vào nút “Tính điểm trung bình” ở cuối trang.

4. Nhập tên và số khóa học của bạn vào hai hộp đầu tiên, sau đó nhấp vào “Tính toán”.

Tin tức liên quan

Kol Shopee Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn 2022
Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Lớp 10
Thucydides Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Văn Hk1
Tình Yêu Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Năm 2020
Trap Trong Rap Nghĩa Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Ngữ Văn