Cách Tính Điểm Trung Bình Một Môn

Cách Tính Điểm Trung Bình Một Môn

Để tính điểm trung bình của một môn học, chúng ta có thể sử dụng công thức dưới đây.

Công thức như sau:

= (N-1) * (N / 2) + N / 2 * (N / 4) + N / 4 * (N / 8) + N / 8 * (N / 16) + N / 16 * (N / 32)

+ …

+ 1/2 ^ n

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn ước tính điểm trung bình của môn học của bạn.

Một cách để tính điểm trung bình là chia tổng số điểm cho tổng số câu hỏi. Điều này sẽ cung cấp cho bạn điểm trung bình cho mỗi câu hỏi, sau đó bạn có thể nhân với số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra của mình.

Có một số cách khác nhau để tính toán điều này, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công thức của chúng tôi: (Tổng điểm) / (Số câu hỏi) x Số câu hỏi = Điểm trung bình

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các bước cần thiết để tính điểm trung bình của một môn học.

Bước 1: Tính tổng điểm trong sổ điểm của bạn.

Bước 2: Chia tổng điểm cho số học sinh trong lớp của bạn.

Bước 3: Chia số đó cho 100 để được điểm trung bình của mỗi học sinh.

Tin tức liên quan

Trai Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học
Steam Trap Là Gì
Cách Để Tính Điểm Trung Bình Môn
Trap Nghĩa Là Gì Trong Tình Yêu
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn 2021
Trap Người Khác Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Hk1
Trap Heat Nghĩa Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình 1 Môn