Cách Tính Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng

Cách Tính Lãi Suất Cho Vay Ngân Hàng

Lãi suất là một khái niệm kinh tế quan trọng được sử dụng trong thế giới tài chính. Việc tính toán lãi suất bạn sẽ nhận được khi vay có thể khó, nhưng không phải là không thể.

Tại Hoa Kỳ, lãi suất được xác định bởi Hội đồng Dự trữ Liên bang. Fed đặt mục tiêu cho cái mà họ gọi là lãi suất quỹ liên bang, là tỷ lệ mà các ngân hàng cho nhau vay qua đêm.

Công thức tính lãi cho khoản vay như sau:

Lãi suất = (Lãi suất hàng năm) x (Số kỳ) / (Độ dài kỳ)

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tính lãi vay ngân hàng.

Có nhiều cách khác nhau để tính lãi cho một khoản vay ngân hàng. Cách phổ biến nhất là sử dụng công thức lãi kép.

Công thức lãi suất kép được sử dụng để tính tổng số tiền sẽ phải trả trong một năm, với số tiền ban đầu và tỷ lệ hoàn vốn hàng năm. Nó cũng được sử dụng trong các tính toán tài chính khác như thế chấp, niên kim và kế hoạch hưu trí.

Có một số cách khác nhau để tính lãi của một khoản vay. Tuy nhiên, chúng đều sử dụng cùng một công thức.

Công thức tính lãi cho một khoản vay là:

Tiền lãi = Tiền gốc (Số tiền đã vay) x Lãi suất (Lãi suất) / Khoảng thời gian (tính theo năm)

Ví dụ: nếu khoản vay của bạn là 10.000 đô la và bạn đã vay trong 5 năm, thì tiền lãi của bạn sẽ được tính như sau:

Tiền lãi = 10.000 đô la x 0,05/5 = 500 đô la

Tin tức liên quan

Sẽ Gầy Là Gì Trong Tình Yêu
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Cho Vay
Sẽ Gầy Là Gì Đen Tối
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Bắc A
Sẽ Gầy Anime Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Mirae Asset
Sẽ Gầy Có Nghĩa Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Agribank 2022
Sẽ Gầy Là Gì Vậy Chị Google
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Vib