Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Cho Vay

Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Cho Vay

Khoản vay là một công cụ tài chính cho phép bạn vay tiền từ ngân hàng hoặc người cho vay khác. Tiền lãi của khoản vay được tính bằng cách lấy tổng số tiền lãi phải trả trong suốt thời gian của khoản vay, chia cho số ngày còn nợ.

Điều quan trọng cần lưu ý là các khoản vay thường được trả bằng lãi suất, vì vậy hãy chắc chắn tính đến điều này khi tính lãi suất khoản vay của bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính lãi khi vay ngân hàng.

Đầu tiên, hãy tính xem bạn đã vay bao nhiêu.

Số tiền bạn vay là $ 10.000. Số tiền lãi là $ 140 mỗi tháng trong 12 tháng. Vậy tổng tiền lãi là $ 1440.

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của số tiền được tính hoặc trả lại cho một khoản vay. Nó thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR).

So sánh những điều sau:

Khoản vay 100.000 USD với lãi suất 10% trong 5 năm = 5.000 USD tiền lãi

Khoản vay 100.000 USD với lãi suất 8% trong 5 năm = 4.800 USD tiền lãi

Khoản vay 100.000 USD với lãi suất 6% trong 5 năm = 4.400 USD tiền lãi

Khoản vay 100.000 USD với lãi suất 4% trong 5 năm = 4.200 USD tiền lãi

Tin tức liên quan

Sẽ Gầy Là Gì Đen Tối
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Bắc A
Sẽ Gầy Anime Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Mirae Asset
Sẽ Gầy Có Nghĩa Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Agribank 2022
Sẽ Gầy Là Gì Vậy Chị Google
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Vib
Sẽ Gầy Là Gì Nghĩa Đen Tối
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Vay