Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Vay

Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Vay

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính lãi vay ngân hàng.

Để tính lãi cho một khoản vay, bạn cần biết số tiền gốc và số năm của khoản vay đó. Nếu bạn có một khoản vay 100.000 đô la trong 5 năm, thì lãi suất của bạn sẽ là 10%.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính lãi vay ngân hàng.

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của số tiền vay được tính cho một người đi vay để vay tiền.

Lãi suất được tính theo tỷ lệ phần trăm hàng năm của số tiền vay gốc. Lãi suất còn được gọi là APR hoặc tỷ lệ phần trăm hàng năm.

Lãi suất của một khoản vay ngân hàng có thể được tính bằng cách cộng tất cả các khoản thanh toán hàng tháng, sau đó chia số đó cho 12 và nhân kết quả đó với 100. Kết quả sẽ là số tháng phải trả hết khoản vay nếu bạn chỉ thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng, giả sử rằng không có khoản tiền bổ sung nào được vay trong khoảng thời gian đó.

Đây là hướng dẫn cách tính lãi vay ngân hàng.

Bước đầu tiên là tìm xem bạn đã vay bao nhiêu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xem hợp đồng cho vay của bạn hoặc hỏi ngân hàng của bạn. Tiếp theo, hãy tìm hiểu xem bạn sẽ mất bao lâu để trả hết khoản vay. Điều này có thể được tìm thấy trong hợp đồng cho vay của bạn hoặc bằng cách hỏi ngân hàng của bạn. Bước thứ ba là xác định tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) bằng cách lấy tổng số tiền bạn đã vay và chia nó thành tổng số tiền lãi mà bạn sẽ trả trong suốt cả năm.

APR được tính như sau:

A = P / I trong đó A = Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR)

P = Tổng số tiền đã vay

I = Tổng số tiền lãi đã trả trong một năm

Tin tức liên quan

Sẽ Gầy Nghĩa Là Gì
Sẽ Gầy Là Cái Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Shb
Sẽ Gầy Là Gì Nghĩa Đen
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Theo Ngày
Sẽ Gầy Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Khi Vay
Yêu Đơn Phương Là Gì Wikipedia
Yêu Đơn Phương Là Gì Vậy
Cách Tính Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Bidv