Chữ Viết Tắt Kpi Là Gì

Chữ Viết Tắt Kpi Là Gì

KPI là gì?

KPI là viết tắt của Key Performance Indicator. Nó là một hệ thống đo lường giúp các tổ chức theo dõi hiệu suất của họ trong các lĩnh vực khác nhau.

KPI là từ viết tắt chung của Key Performance Indicator. Nó là tên của chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty về doanh thu hoặc lợi nhuận gộp.

Viết tắt KPI là từ viết tắt phổ biến của Key Performance Indicator. Trong ngữ cảnh tiếp thị và quảng cáo, chữ viết tắt KPI được sử dụng để mô tả một số liệu có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất hoặc kết quả của một tổ chức hoặc sản phẩm. Thuật ngữ này cũng thường được sử dụng trong các ngành khác như tài chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

KPI là một giá trị đo lường được sử dụng để đánh giá hoạt động của một tổ chức. Nó được tính bằng cách chia số lượng đơn đặt hàng của khách hàng cho số lượng nhân viên. KPI đo lường mức độ hoạt động của một tổ chức trong các hoạt động hàng ngày.

KPI là viết tắt của Key Performance Indicator. Nó có thể được định nghĩa là:

KPI là viết tắt của Key Performance Indicator và nó là một thước đo đánh giá sự thành công của một tổ chức.

KPI được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của một tổ chức. KPI có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau:

Tin tức liên quan

Báo Cáo Kpi Là Gì
Bản Chất Của Kpi Là Gì
Viết Tắt Của Kpi Là Gì
Kpi Công Việc Là Gì
Tính Lương Theo Kpi Là Gì
Smart Kpi Là Gì
Hệ Số Kpi Là Gì
Trọng Số Kpi Là Gì
Okr Và Kpi Là Gì
Thuật Ngữ Kpi Là Gì