Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội

Đăng ký tham gia cuộc thi

  • We will send a confirmation email after you submit.
  • After activating your account by the link in email, you can submit your blog post URL or wikipedia article link.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hướng dẫn

Đây là bước đầu tiên để tham dự cuộc thi. Bằng việc tạo tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào website cuộc thi và gửi đường dẫn URL tới các bài viết của mình.

  1. [Hiện tại] Đăng ký tài khoản
  2. Xác thực email
  3. Gửi liên kết tới các bài viết

Giải thưởng

Xem phần thưởng dành cho người chiến thắng.

Tham gia bằng cách nào?

Để có cơ hội nhận giải thưởng, nhập các thông tin của bạn vào form và đăng ký để tạo tài khoản. Lưu ý đọc Quy định về cuộc thi.