Gdp Per Capita Là Gì

Gdp Per Capita Là Gì

GDP bình quân đầu người là thước đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định.

GDP bình quân đầu người là một chỉ số quan trọng để đo lường tăng trưởng kinh tế, lạm phát và mức sống. Nó cũng được sử dụng để so sánh các quốc gia với nhau.

GDP bình quân đầu người là lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ở một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

GDP bình quân đầu người là một chỉ tiêu kinh tế đo lường thu nhập bình quân của dân số một quốc gia. Nó được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đó chia cho tổng dân số.

GDP bình quân đầu người là thước đo thu nhập bình quân của dân số một quốc gia. Nó được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia đó chia cho dân số.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 12.000 USD. Với con số này, chúng ta có thể thấy rằng các quốc gia như Qatar và Luxembourg có GDP bình quân đầu người cao nhất trong khi các quốc gia như Bangladesh có GDP bình quân đầu người thấp nhất.

Hoa Kỳ có GDP bình quân đầu người là 48.000 USD, trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Tin tức liên quan

Gdp Ppp Là Gì
Gdp Danh Nghĩa Là Gì
Gdp Deflator Là Gì
Gdpr Là Gì
Gdp Bình Quân Đầu Người Là Gì
Gdp Là Gì
Ngôn Ngữ Gen Z Là Gì? Từ điển ngôn ngữ gen z? Những câu nói của Gen Z
Trước Gen Z Là Gì
Ca Sĩ Gen Z Là Gì
Gen Y Gen Z Là Gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.