Gen X Gen Z Là Gì

Gen X Gen Z Là Gì

Thế hệ sinh trong những năm 1980 và 1990 thường được gọi là Gen X. Thế hệ sinh sau năm 2000 thường được gọi là Gen Z.

Thế hệ Z có nhiều khả năng được tìm thấy trên mạng xã hội hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Họ đã lớn lên với công nghệ và có trình độ kỹ thuật số cao.

Thế hệ sinh trong những năm 1980 và 1990 nổi tiếng với tính thực dụng, hoài nghi và sống thực tế. Họ cũng được biết đến vì ít có khả năng chấp nhận rủi ro hơn so với các đối tác của họ hoặc các thế hệ trước. Họ có xu hướng bảo thủ hơn những người tiền nhiệm, nhưng họ vẫn muốn có một cảm giác về bản sắc không được xác định bởi những gì họ làm hoặc họ trông như thế nào.

Gen X là thế hệ đến sau Baby Boomers và Gen Z là thế hệ sau Millennials.

Gen X sinh ra vào những năm 1970 và 1980. Họ được coi là bảo thủ hơn Gen Z. Họ được nuôi dạy với cảm giác được hưởng quyền lợi, đó là lý do tại sao họ có nhiều khả năng bảo thủ trong quan điểm của mình.

Gen Z được sinh ra vào những năm 1990 và 2000 cũng như 2000. Họ được coi là tự do hơn Gen Xers và Millennials.

Gen Z là một thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ những người sinh từ đầu những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Tên là một tham chiếu đến thời gian sinh của họ.

Gen X là một thuật ngữ dùng để chỉ những người sinh trong những năm 1960 và 1970. Tên là một tham chiếu đến năm họ được sinh ra.

Gen Y là một thuật ngữ khác được sử dụng cho những người sinh từ 1980-1989. Thế hệ này được gọi là “Y2K” bởi vì họ được sinh ra vào năm 2000.

Tin tức liên quan

Người Gen Z Là Gì
Gen Z Và Millennials Là Gì
Khách Hàng Gen Z Là Gì
Tam Giác Gen Z Là Gì
Trước Gen Z Là Gen Gì
Nữ Ca Sĩ Gen Z Là Gì
Cô Gái Gen Z Là Gì
Bà Mẹ Gen Z Là Gì
Acv Gen Z Là Gì
Giới Trẻ Gen Z Là Gì