Gen Z Là Viết Tắt Của Từ Gì

Gen Z Là Viết Tắt Của Từ Gì

Thế hệ những người sinh từ đầu những năm 90 đến 2010.

Thế hệ này được sinh ra trong thế giới kỹ thuật số. Họ lớn lên với trò chơi điện tử, mạng xã hội và khả năng truy cập thông tin tức thì. Điều này đã định hình giá trị và hành vi của họ.

Gen Z là viết tắt của từ gì?

Gen Z là viết tắt của Gen Z là thế hệ được định hình bởi công nghệ kỹ thuật số và truyền thông xã hội ngay từ khi mới ra đời.—

Gen Z là thế hệ của những người sinh từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Họ còn được gọi là Millennials hoặc Thế hệ Y.

Gen Z là viết tắt của từ gì?

Gen Z là viết tắt của Gen Zero, có nghĩa là thế hệ chưa có tên.

Gen Z là viết tắt của Thế hệ Z. Họ là con cái của Thế hệ Millennials, sinh từ 1995-2010. Họ còn được gọi là “thế hệ Facebook” hoặc “thế hệ Snapchat”.

Gen Z là một thuật ngữ được đặt ra lần đầu tiên vào năm 1996 bởi Neil Howe và William Strauss trong cuốn sách Thế hệ: Lịch sử tương lai của nước Mỹ, 1584 đến 2069.

Tin tức liên quan

Cuộc Sống Gen Z Là Gì
Trend Gen Z Là Gì
Thuật Ngữ Gen Z Là Gì
Gen Z Là Năm Nào
Mẹ Gen Z Là Gì
Sao Kê Là Gì Gen Z
Thế Hệ Gen Z Nghĩa Là Gì
Gen Z Và Gen Y Là Gì
Gen Z Là Gen Gì
Gen Z Là Cái Gì