Giải thưởng cuộc thi

Giải nhất

Giải thường bằng tiền trị giá 2000 USD

Giải nhì

Giải thường bằng tiền trị giá 1000 USD

Giải ba

Giải thường bằng tiền trị giá 700 USD

Giải khuyến khích

Giải thường bằng tiền trị giá 100 USD; dành cho 7 người.