Kol Affiliate Shopee Là Gì

Kol Affiliate Shopee Là Gì

Kol Affiliate Shopee là một phần mềm giỏ hàng động. Nó được phát triển bởi công ty Kol Affiliate, được thành lập vào năm 2013.

Kol Affiliate Shopee là một trung tâm mua sắm trực tuyến đang phát triển với hơn 1500 loại sản phẩm. Đây cũng là một thị trường cho những người mua sắm trực tuyến để tìm các sản phẩm tương tự như sản phẩm của họ.

Kol Affiliate Shopee là một thị trường mới và đang phát triển dành cho người bán hàng hóa kỹ thuật số. Nó được thiết kế để cung cấp một cách thuận tiện cho người mua để tìm người bán cung cấp sản phẩm chính xác mà họ đang tìm kiếm.

Kol Affiliate Shopee được thành lập vào năm 2012 bởi hai doanh nhân người Israel là Yaron Pechet và Shai Golan. Trang web được ra mắt vào tháng 4 năm 2013 và đã là một trong 20 trang web phổ biến nhất ở Israel. Vào tháng 3 năm 2014, Kol Affiliate Shopee đã công bố tích hợp với eBay, biến nó thành thị trường Israel đầu tiên tích hợp với nền tảng toàn cầu của eBay.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Đại Học Khối D
Koc Và Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội
Kol Viết Tắt Là Gì
Cách Tính Điểm Xếp Loại Bằng Tốt Nghiệp Đại Học
Vn Kol Là Gì
Cách Tính Điểm Qua Môn Đại Học
Kol Kol Là Gì Trên ShopeeShopee Là Làm Gì
Cách Tính Điểm Ở Đại Học
Cách Tính Điểm Chuẩn Đại Học