Kpi Là Gì Trong Nhân Sự

Kpi Là Gì Trong Nhân Sự

Kpi là một số liệu được sử dụng để đo lường hiệu quả của nguồn nhân lực (HR) về tuyển dụng, giữ chân và đãi ngộ.

Nó là một phép đo tỷ lệ giữa số lượng nhân viên mới được tuyển dụng và số lượng người bị sa thải. Nó được tính bằng số người mới thuê chia cho số người lẽ ra đã được thuê nếu họ không rời đi.

Kpi đo lường mức độ hiệu quả của các dịch vụ nhân sự có thể được sử dụng để tuyển dụng nhân tài, giữ chân nhân tài đó và đền bù cho họ vì những đóng góp của họ. KPI có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau:

KPI là một chỉ số hiệu suất chính giúp các tổ chức đo lường tiến trình hoạt động kinh doanh của họ.

KPI là một số liệu được các tổ chức sử dụng để đo lường sự tiến bộ của hoạt động kinh doanh của họ. Nó được sử dụng để theo dõi và so sánh hiệu suất của các nhân viên, đội và bộ phận khác nhau. KPI có thể được sử dụng như một cách để đo lường năng suất và hiệu quả của nhân viên trong các vai trò khác nhau.

KPI là một số liệu đo lường sự thành công hay thất bại của những nỗ lực của một tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu mong muốn. Nó có thể được đo ở nhiều cấp độ như:

KPI là một số liệu cung cấp ước tính về mức độ hoạt động của một công ty. Nó đo lường mức độ hoạt động của một công ty về mức độ hài lòng của khách hàng, doanh số bán hàng, lợi nhuận và tăng trưởng.

KPI có thể được sử dụng để đo lường mức độ hoạt động của các bộ phận và đội nhân sự như tuyển dụng, tuyển dụng và đào tạo.

KPI cũng có thể được sử dụng để đo lường mức độ hoạt động của các phòng ban hoặc nhóm khác nhau trong một công ty như tài chính, tiếp thị, pháp lý hoặc nhân sự.

KPI cũng có thể được sử dụng để đo lường mức độ hiệu suất của các bộ phận khác nhau trong công ty như bán hàng, kế toán, v.v. Bằng cách này, bạn có thể nhận được ước tính về mức độ hoạt động của bộ phận hoặc nhóm của bạn theo KPI cụ thể của họ.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Xét Học Bạ Huflit
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ 2022
Kpi La Gì Trong Nhân Sự
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ Văn Lang 2022
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ – Văn Lang 2022
Chỉ Tiêu Kpi Là Gì
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ – Văn Lang 2023
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ Ueh
Lương Kpi Là Gì
Cách Tính Điểm Xét Học Bạ Vào Lớp 10