Lạm Phát Vừa Phải Là Gì

Lạm Phát Vừa Phải Là Gì

Lạm phát vừa phải là loại lạm phát không quá cao cũng không quá thấp. Cục Dự trữ Liên bang đặt mục tiêu và cố gắng duy trì mức lạm phát không quá cao cũng không quá thấp.

Trong khi thuật ngữ “vừa phải” không có định nghĩa chính xác, Cục Dự trữ Liên bang sử dụng ba số liệu để xác định xem lạm phát có ở mức vừa phải hay không: 1) Tỷ lệ lạm phát hàng năm 2) Sự thay đổi trong 12 tháng của chỉ số giá 3) Tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trong hơn một năm.

Lạm phát vừa phải xảy ra khi bất kỳ một trong các số liệu này có giá trị từ 1% đến 3%.

Có rất nhiều cuộc thảo luận về lạm phát trên khắp thế giới, và rất nhiều người đang tự hỏi lạm phát vừa phải là gì.

Câu trả lời cho câu hỏi này không dễ tìm. Có nhiều cách khác nhau để định nghĩa lạm phát vừa phải, nhưng định nghĩa phổ biến nhất sẽ là bất cứ điều gì dưới 3%.

Lạm phát là thước đo mức tăng giá trung bình theo thời gian. Nó là một chỉ số quan trọng về sức khỏe của một nền kinh tế và nó ảnh hưởng đến sức mua của đồng tiền.

Lạm phát có thể được định nghĩa là sự gia tăng mức giá vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế. Lạm phát vừa phải được định nghĩa là lạm phát từ 1% đến 3%.

Tin tức liên quan

Lạm Phát Đình Đốn Là Gì
Xuất Khẩu Lạm Phát Là Gì
Lạm Phát Cầu Kéo Là Gì
Nhập Khẩu Lạm Phát Là Gì
Thuế Lạm Phát Là Gì
Lạm Phát Là Gì Nguyên Nhân Gây Ra Lạm Phát
Lạm Phát La Gì Ví Dụ
Rủi Ro Lạm Phát Là Gì
Chỉ Số Lạm Phát Là Gì
Lạm Phát Phi Mã Là Gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.