Ngày Lgbt Là Gì

Ngày Lgbt Là Gì

Lgbt là bản dạng giới không nhị phân. Nó thường được sử dụng trong ngữ cảnh về xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới của một người.

Ngày là ngày và giờ, có thể được sử dụng để chỉ định năm, tháng và ngày trong tháng. Nó còn được gọi là định dạng ngày tháng.

Mặt khác, Lgbt Date là một cách cụ thể để mô tả xu hướng tình dục của một người hoặc một nhóm người.

Lgbt date là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả thời điểm trong năm khi mọi người có xu hướng công khai nhất về xu hướng tình dục của họ. Nó còn được gọi là Tự hào đồng tính hoặc Tháng tự hào.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Đại Học Xây Dựng
Msm Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2021
Lật Trong Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
Kỳ Thị Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
Công Trong Lgbt Là Gì
Cách Tính Điểm Đại Học Ngành Ngôn Ngữ Anh
B Trong Lgbt Là Gì