Gen Z Là Gì Trên Facebook

Gen Z Là Gì Trên Facebook Thế hệ Z là thế hệ đa dạng về cách sử dụng mạng xã hội của họ. Họ có nhiều khả năng ở trên Facebook hơn bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào khác. Thế hệ Zers tích cực nhất trên Facebook khi họ có thời gian …

Gen Z Là Gì Trên Facebook Read More »

Gen Z Là Gì

Gen Z Là Gì Gen Z là thế hệ theo sau Millennials. Họ thường được mô tả là một nhóm các cá nhân hiểu biết về công nghệ và kết nối hơn so với các đối tác cũ của họ. Gen Z được sinh ra vào đầu những năm 1990, có nghĩa là họ đã …

Gen Z Là Gì Read More »