Phái Sinh Trong Chứng Khoán Là Gì

Phái Sinh Trong Chứng Khoán Là Gì

Các công cụ phái sinh là chứng khoán cung cấp cho người sở hữu quyền đối với cổ phần của một tài sản cơ bản, như cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Một công cụ phái sinh là một công cụ tài chính mà giá trị của nó được lấy từ một chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số khác.

Các công cụ phái sinh có thể được chia thành hai loại:

1) Các dẫn xuất không cần kê đơn được giao dịch trên một sàn giao dịch; và 2) các sản phẩm phái sinh trao đổi được giao dịch trên các sàn giao dịch.

Phái sinh là chứng khoán dựa trên các chứng khoán khác. Chúng có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, đầu cơ và quản lý rủi ro.

Phái sinh là các hợp đồng thu được giá trị của chúng từ giá trị của một tài sản khác hoặc một rổ tài sản. Chúng có thể được tạo ra để giúp các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro của họ hoặc suy đoán về giá tương lai của tài sản.

Các công cụ phái sinh là các công cụ tài chính thu được giá trị của chúng từ hoạt động của một tài sản cơ sở.

Các công cụ phái sinh có thể được chia thành hai loại: phái sinh trao đổi mua bán và phái sinh mua bán không cần kê đơn. Loại thứ nhất được giao dịch trên các sàn giao dịch, trong khi loại thứ hai thì không.

Có nhiều loại phái sinh khác nhau trong chứng khoán, bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi.

Các công cụ phái sinh là các công cụ tài chính hoạt động như một hợp đồng giữa hai bên, chẳng hạn như hợp đồng chênh lệch (CFD) hoặc quyền chọn. Các hợp đồng phái sinh là các hợp đồng cho phép người nắm giữ mua hoặc bán một tài sản ở mức giá xác định trước vào một ngày trong tương lai.

Các công cụ phái sinh rất phức tạp và có thể khó hiểu, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu chúng là gì và cách chúng hoạt động.

Trước đây, chứng khoán phái sinh không phổ biến như ngày nay. Tuy nhiên, chúng ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường tài chính.

Công cụ phái sinh là các công cụ tài chính thu được giá trị của chúng từ một tài sản cơ sở. Một số loại phái sinh phổ biến nhất là hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi. Chúng có thể được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch trên thế giới.

Phái sinh là một công cụ tài chính thu được giá trị của nó từ giá trị của một tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, lãi suất và tiền tệ.

Các công cụ phái sinh được sử dụng để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư. Chúng cũng được sử dụng để bảo vệ chống lại những thay đổi về giá thị trường của một tài sản cơ bản. Các công cụ phái sinh có thể được mua hoặc bán trên các sàn giao dịch và được coi là một hình thức bảo hiểm.

Các công cụ phái sinh đã tồn tại trong nhiều thế kỷ nhưng trở nên phổ biến hơn trong cuộc Cách mạng Công nghiệp khi các công ty có thể sử dụng chúng cho mục đích phòng ngừa rủi ro.

Tin tức liên quan

Sale Logistics Là Gì
Quản Trị Logistics Là Gì
Dịch Vụ Logistics Là Gì
Logistics Là Ngành Gì
Dùng Lạm Phát Để Chống Lạm Phát Là Gì
Lạm Phát Kỳ Vọng Là Gì
Hiện Tượng Lạm Phát Là Gì
Các Tác Dộng Của Lạm Phát Là Gì
Lạm Phát Cơ Bản Là Gì
Lạm Phát Chi Phí Đẩy Là Gì

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.