Quy chế cuộc thi

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận $2,000 Từ Cuộc Thi Viết Về Văn Hoá Ba Lan Tổ Chức Bởi Đại Sứ Quán Ba Lan 2020 (Miễn Phí Tham Dự)
Tin này đã HẾT HẠN

QUY CHẾ CUỘC THI TÌM HIỂU VĂN HÓA BA LAN LẦN II CHO CÁC CÁ NHÂN SỬ DỤNG WIKIPEDIA

1. Quy định chung

1. Các Quy định này, sau đây được gọi là “Quy định”, quy định các nguyên tắc và cách thức tiến hành Cuộc thi dành cho những cá nhân sử dụng Wikipedia tìm hiểu Văn hóa Ba Lan, sau đây được gọi là “Cuộc thi”.

2. Cuộc thi diễn ra theo các nguyên tắc được quy định trong Quy chế này và phù hợp với các quy định của luật hiện hành.

3. Mục đích của cuộc thi là lựa chọn và trao phần thưởng cho tác giả có nhiều bài đăng tải nhất trên trang website do Ban tổ chức cuộc thi chỉ định, về văn hóa Ba Lan và cung cấp được giá trị phù hợp theo các quy định của Quy chế và đạt được số điểm cao nhất do Ủy ban chấm thi đánh giá.

2. Tổ chức cuộc thi

Ban tổ chức Cuộc thi, sau đây gọi là “Nhà tổ chức”, là Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội (3 Chùa Một Cột, Hà Nội).
Nhà tổ chức công bố Cuộc thi, giám sát tiến trình Cuộc thi và đảm bảo sự hoạt động của Ủy ban chấm thi.
Thông tin về Cuộc thi và Thể lệ được công bố:
a. trên trang website của Nhà tổ chức,

b. trên các mạng xã hội của Nhà tổ chức như Facebook và các kênh khác, cũng như các mạng khác liên quan đến Nhà tổ chức,

c. trên trang website của các đơn vị khác có liên quan đến việc phân phối thông tin về Cuộc thi.

3.Điều kiện tham gia

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi tại thời điểm dự cuộc thi, tham dự Cuộc thi, sau đây gọi là “Người tham gia”.
Tham gia Cuộc thi có nghĩa là Người tham gia chấp nhận tất cả các điều kiện được các quy định trong Quy chế này.
Bằng cách tham gia Cuộc thi, Người tham gia tuyên bố rằng, các tác phẩm của mình không vi phạm bản quyền của bên thứ ba.
Tham gia cuộc thi là miễn phí.
Thời gian của Cuộc thi diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Các đăng ký gửi sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét. Nhà tổ chức có quyền kéo dài thời gian của Cuộc thi nếu cần thiết.
Nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội và những người liên quan đến họ không được tham gia Cuộc thi với tư cách là Người tham gia.
Người chiến thắng ở vị trí I-III trong phiên bản cuộc thi trước cũng không thể tham gia cuộc thi năm nay.
Điều kiện tham dự Cuộc thi là Người tham gia cam kết tham dự vào buổi lễ trao giải với thời gian và địa điểm được thông báo chi tiết sau- nếu đoạt giải hoặc được giải khuyến khích.
4. Nguyên tắc Cuộc thi

Nhiệm vụ của Người tham gia Cuộc thi là viết càng nhiều bài càng tốt về các chủ đề do bản thân chọn trong lĩnh vực văn hóa Ba Lan nói chung, sau đây gọi là “Bài viết”, sau đó đăng chúng lên trang Wikipedia.
Mỗi người tham gia được yêu cầu đăng ký trên trang web www.yeubalan.com để tham gia Cuộc thi.
Đăng ký trên trang website trên phải diễn ra trong khoảng thời gian được quy định trong § 3 điều 5 trong Quy chế này.
Sau khi đăng ký thành công, Người tham gia sẽ đăng trên trang website được quy định trong § 4 điều 2 Quy chế này đường link đến các trang website của Wikipedia dẫn đến các bài viết do Người tham gia đã viết và chỉnh sửa về chủ đề văn hóa Ba Lan.
Mỗi bài viết cần có ít nhất 1000 (bằng chữ: nghìn) ký tự, bao gồm cả khoảng cách.
Các bài viết nên đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau trong lĩnh vực văn hóa Ba Lan. Trong trường hợp nhân các bài viết hoặc bài viết giống nhau về cùng một chủ đề, Người tham gia sẽ chỉ nhận được 1 điểm cho những bài viết này.
Bằng cách tham gia Cuộc thi, Người tham gia Cuộc thi xác nhận rằng tất cả các bài viết đã được anh ta tự viết, đặc biệt là không sử dụng trợ giúp của bot, thuật toán hoặc trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để tự động tạo nội dung về một chủ đề đã chọn.
5. Ủy ban chấm thi

Các bài viết sẽ được đánh giá và chấm điểm bởi Ủy ban chấm thi, sau đây gọi là “Ủy ban”.
Thành phần của Ủy ban Chấm thi sẽ được công bố không muộn hơn 7 ngày làm việc trước khi kết thúc Cuộc thi.
Thư ký của Ủy ban là thành viên và không có quyền bỏ phiếu. Trách nhiệm của Thư ký Ủy ban gồm:
– Triệu tập các cuộc họp / cuộc họp của Ủy ban,

– Theo dõi tới tình hình Cuộc thi,

– Ghi lại các hoạt động của Ủy ban,

– Công bố các quyết định của Ủy ban.

Nhiệm vụ của Ủy ban là đánh giá giá trị chuyên môn của các bài viết. Ủy ban cũng quyết định cho điểm các bài viết.
Ủy ban cuộc thi chấm điểm như sau:
– đáp ứng tất cả các yêu cầu của Cuộc thi nêu ở trên nhận được một điểm (1 điểm),

– mỗi bài viết có thể được trao tối đa một điểm bổ sung (1 điểm) cho các giá trị đồ họa dưới dạng đặt bất kỳ số lượng hình ảnh, hoạt hình hoặc phim liên quan đến chủ đề được đề cập.

Các bài viết không đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và không đáp ứng các yêu cầu khác được quy định trong § 3 và § 4 của Quy chế sẽ bị từ chối.
Người tham gia có số điểm cao nhất sẽ là người thắng Cuộc thi.
Trong trường hợp hai hoặc nhiều người tham gia đạt được cùng số điểm như nhau, Ủy ban sẽ tính theo thứ tự – sau khi trừ điểm bổ sung cho các giá trị đồ họa, Người tham gia có số điểm cao hơn sẽ giành được chiến thắng. Trong trường hợp không phân thắng bại, Ủy ban sẽ chọn Người tham gia có bài viết có giá trị chuyên môn cao hơn.
Đánh giá của Ủy ban là tuyệt đối và không thể kháng nghị.
6. Phần thưởng

Ban tổ chức cuộc thi quy định các giải thưởng sau đây, sau đây gọi là “Giải thưởng”:
– Vị trí số I – giải thường bằng tiền trị giá 2000 USD;

– Vị trí số II – giải thường bằng tiền trị giá 1000 USD;

– Vị trí số III – giải thường bằng tiền trị giá 700 USD;

– Giải khuyến khích – giải thường bằng tiền trị giá 100 USD.

Ban tổ chức cuộc thi quy định bảy giải khuyến khích.
Những người được giải phải tham dự buổi lễ trao giải mới có thể nhận giải thưởng bằng tiền mặt.
Trong các trường hợp chính đáng, Ủy ban có quyền phân chia giải thưởng khuyến khích theo cách khác, hoặc cũng có thể trao thêm quà tặng cho những người tham gia Cuộc thi.
Giải thưởng sẽ được trả bằng đô la Mỹ bằng tiền mặt, không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày công bố chính thức về kết quả của cuộc thi. Người nhận giải thưởng có trách nhiệm giải quyết các khoản thuế công theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7. Kết quả Cuộc thi

Kết quả Cuộc thi được công bố vào tháng 11/2020.
Trong các trường hợp chính đáng, Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội có quyền gia hạn thời hạn công bố kết quả của Cuộc thi và Người tham gia sẽ được thông báo về việc này theo quy định trong § 2 điều 3 Quy chế này.
Kết quả của Cuộc thi là tuyệt đối và không thể kháng nghị.
8. Bản quyền và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Người tham gia Cuộc thi chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với Ban tổ chức Cuộc thi và bên thứ ba, nếu bài viết do anh ta/cô ta gửi vi phạm các quyền, đặc biệt là bản quyền và quyền cá nhân của bên thứ ba.
Bằng cách tham gia Cuộc thi, Người tham gia tuyên bố rằng anh ta/cô ta có quyền tác giả đối với các bài viết đã gửi và đã đọc nội Quy chế này.
Ban tổ chức sẽ thu thập dữ liệu của những người tham gia sau đây:
– Họ và tên,

– Ngày sinh,

– Nơi ở,

– Số điện thoại,

– Địa chỉ hòm thư điện tử.

Người quản lý dữ liệu cá nhân được thu thập như một phần của Cuộc thi là Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội, 3 Chùa Một Cột, Hà Nội. Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ diễn ra theo các điều khoản được quy định trong Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc chuyển tự do dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 /WE (RODO).
Dữ liệu cá nhân của Người tham gia sẽ được Ban tổ chức xử lý để tiến hành Cuộc thi và công bố kết quả liên quan đến việc thực hiện các quy định của Quy chế và cụ thể là với mục đích liên lạc với Người thắng cuộc và trao Giải thưởng.
Cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện.
Người tham gia cho phép sử dụng họ và tên của mình để thông báo về kết quả của Cuộc thi (cả trên phương tiện truyền thông).
Dữ liệu của Người tham gia sẽ không được tiết lộ cho các thực thể bên ngoài trừ trường hợp pháp luật quy định.
Dữ liệu cá nhân của Người tham gia sau khi được sử dụng để tiến hành Cuộc thi sẽ bị xóa, ngoại trừ tên của Người thắng cuộc.
9. Quyết định cuối cùng

Ban tổ chức có quyền sửa đổi các quy định của Quy chế bất cứ lúc nào, cũng như hủy bỏ Cuộc thi toàn bộ hoặc một phần.
Quy chế của Cuộc thi được lưu tại trụ sở của Ban tổ chức trên trang web www.yeubalan.com và được xuất bản theo cách thức quy định trong § 2 điều 3 của Quy chế.
Nhà tài trợ cho các giải thưởng của cuộc thi là Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội.