Soạn văn 8

Soạn văn 8 ngắn gọn đầy đủ

Bài luận là phần quan trọng nhất của bất kỳ bài báo học thuật nào. Đây là bước đầu tiên để đạt được điểm tốt, và nó phải được viết với độ chính xác và độ chính xác cao.

Điều quan trọng là phải soạn một bài luận hay. Cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng một công cụ viết luận.

Cách tốt nhất để sử dụng công cụ viết tiểu luận là sử dụng mẫu đi kèm mà bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Tuần 1

1. Tôi đi học

2. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

3. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Tuần 2

1. Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)

2. Trường từ vựng

3. Bố cục của văn bản
Tuần 3

1. Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)

2. Xây dựng đoạn văn trong văn bản

3. Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự
Tuần 4

1. Lão Hạc

2. Từ tượng hình, từ tượng thanh

3. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Tuần 5

1. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

2. Tóm tắt văn bản tự sự

3. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Tuần 6

1. Cô bé bán diêm (trích)

2. Trợ từ, thán từ

3. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Tuần 7

1. Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn-ki-hô-tê)

2. Tình thái từ

3. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả
Tuần 8

1. Chiếc lá cuối cùng

2. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

3. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Tuần 9

1. Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)

2. Nói quá

3. Viết bài tập làm văn số 2
Tuần 10

1. Ôn tập truyện kí Việt Nam

2. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

3. Nói giảm nói tránh

4. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Tuần 11

1. Câu ghép

2. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Tuần 12

1. Ôn dịch, thuốc lá

2. Câu ghép (tiếp theo)

3. Phương pháp thuyết minh
Tuần 13

1. Bài toán dân số

2. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

3. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Tuần 14

1. Chương trình địa phương (phần Văn)

2. Dấu ngoặc kép

3. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

4. Viết bài tập làm văn số 3
Tuần 15

1. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

2. Đập đá ở Côn Lôn

3. Ôn luyện về dấu câu

4. Thuyết minh về một thể loại văn học
Tuần 16

1. Muốn làm thằng cuội

2. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Tuần 17

1. Hai chữ nước nhà (trích)

2. Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

3. Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
SOẠN VĂN 8 TẬP 2
Tuần 18

1. Nhớ rừng

2. Ông đồ

3. Câu nghi vấn

4. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Tuần 19

1. Quê hương

2. Khi con tu hú

3. Câu nghi vấn (tiếp theo)

4. Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Tuần 20

1. Tức cảnh Pác Bó

2. Câu cầu khiến

3. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

4. Ôn tập về văn bản thuyết minh
Tuần 21

1. Viết bài tập làm văn số 5

2. Ngắm trăng

3. Đi đường (Tẩu lộ)

4. Câu cảm thán

5. Câu trần thuật
Tuần 22

1. Chiếu dời đô

2. Câu phủ định siêu ngắn

3. Chuơng trình địa phương (phần Tập làm văn)
Tuần 23

1. Hịch tướng sĩ

2. Hành động nói
Tuần 24

1. Nước Đại Việt ta

2. Hành động nói (tiếp theo)

3. Ôn tập về luận điểm
Tuần 25

1. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

2. Viết đoạn văn trình bày luận điểm

3. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

4. Viết bài tập làm văn số 6
Tuần 26

1. Thuế máu

2. Hội thoại

3. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Tuần 27

1. Đi bộ ngao du

2. Hội thoại (tiếp theo)

3. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Tuần 28

1. Lựa chọn trật tự từ trong câu

2. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả
Tuần 29

1. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

2. Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)

3. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Tuần 30

1. Chương trình địa phương (phần Văn)

2. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

3. Viết bài làm văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp)
Tuần 31

1. Tổng kết phần Văn

2. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

3. Văn bản tường trình

4. Luyện tập làm văn bản tường trình
Tuần 32

1. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

2. Văn bản thông báo
Tuần 33

1. Tổng kết phần văn (tiếp theo)

2. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Tuần 34

1. Tổng kết phần văn (tiếp theo) – tuần 34

2. Luyện tập làm văn bản thông báo

3. Ôn tập phần tập làm văn