Tổ chức lại các giáo phận bị chiếm đóng trong Thế chiến II