Thuật Ngữ Gen Z Là Gì

Thuật Ngữ Gen Z Là Gì

Gen Z là một thuật ngữ dùng để chỉ những người sinh vào đầu những năm 1990 hoặc muộn hơn. Chúng còn được gọi là “iGen.”

Thuật ngữ Gen Z được đặt ra bởi Neil Howe và William Strauss trong cuốn sách của họ, Thế hệ: Lịch sử tương lai của Hoa Kỳ, 1584-2069.

Thế hệ Z là thế hệ sinh sau năm 2000. Họ được mệnh danh là thế hệ có trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử.

Thế hệ Z là thế hệ sinh sau năm 2000 và được mệnh danh là thế hệ có trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử. Họ được cho là có tư duy cởi mở và hiểu biết về công nghệ hơn so với các thế hệ trước, khiến họ có nhiều khả năng áp dụng công nghệ mới, chẳng hạn như các bot hoặc trợ lý viết AI.

Thuật ngữ Gen Z được đặt ra bởi Jean Twenge và Heejung Park của Đại học Bang San Diego vào năm 2006 để mô tả những người sinh từ 1995 đến 2010. Việc sử dụng đầu tiên của nó là để chỉ văn hóa thanh niên, nhưng theo thời gian, nó đã được sử dụng cho tất cả các thành viên của thế hệ mới này.

Gen Z là một thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ những người sinh ra vào đầu những năm 2000. Đó là một nhóm thuần tập nhân khẩu học được mô tả là có nhiều suy nghĩ và sở thích theo hướng công nghệ hơn bất kỳ thế hệ nào khác trước họ.

Thế hệ Zers rất khác so với các thế hệ khác ở cách họ tương tác với truyền thông, sử dụng mạng xã hội và giao tiếp với những người khác. Họ cũng nổi tiếng là người theo chủ nghĩa cá nhân hơn những người tiền nhiệm.

Thuật ngữ Gen Z lần đầu tiên được đặt ra bởi Scott Barry Kaufman trong bài báo “Thế hệ Z: Thế hệ lớn nhất” được xuất bản trên blog của anh ấy trên Psychology Today. Ông lập luận rằng Gen Zers được đặc trưng bởi tư duy ưu tiên kỹ thuật số và cách họ tương tác với công nghệ khác với bất kỳ thế hệ nào khác trước họ.

Tin tức liên quan

Gen Z Là Năm Nào
Mẹ Gen Z Là Gì
Sao Kê Là Gì Gen Z
Thế Hệ Gen Z Nghĩa Là Gì
Gen Z Và Gen Y Là Gì
Gen Z Là Gen Gì
Gen Z Là Cái Gì
Gen Z Là Thế Hệ Nào
Từ Điển Gen Z Là Gì
Hảo Là Gì Gen Z