Ví Dụ Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng

Ví Dụ Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng

Phần này sẽ cho bạn thấy một ví dụ về cách tính lãi trên tài khoản ngân hàng.

Một tài khoản ngân hàng được tạo với số dư mở là $ 100,00. Số dư tăng $ 2,00 mỗi ngày trong 5 ngày đầu tiên và sau đó là $ 10,00 cho mỗi ngày sau đó cho đến khi đạt tổng cộng $ 1000,00 tại thời điểm đó tài khoản ngân hàng có lãi suất 10% mỗi năm.

Đây là một ví dụ về cách tính lãi suất ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng, còn được gọi là lợi suất phần trăm hàng năm (APY), là số tiền hoàn vốn trên tài khoản tiết kiệm hoặc khoản đầu tư khác trong một năm. Nó được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm hàng năm và nhân nó với 100. Ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng một ví dụ về APY 3% để chỉ ra cách tính nó.

Giả sử bạn gửi 100 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình với mức APY là 3%. Năm đầu tiên, tài khoản của bạn sẽ kiếm được 3 đô la tiền lãi. Năm thứ hai, tài khoản của bạn sẽ kiếm được $ 6 tiền lãi vì bạn đã kiếm được $ 3 + $ 3 = $ 6 tiền lãi trong khoảng thời gian đó. Năm thứ ba, tài khoản của bạn sẽ kiếm thêm được 9 đô la vì bạn đã kiếm được 6 đô la

Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp một ví dụ về cách tính lãi suất ngân hàng.

Đối với một khoản tiền gửi nhất định, lãi suất hàng năm được tính bằng cách chia số tiền lãi phải trả cho số tiền đã đầu tư. Ví dụ, nếu một người đầu tư 1.000 đô la và nhận được 10 đô la tiền lãi mỗi năm trong 5 năm, thì lãi suất hàng năm là 10%.

Tin tức liên quan

Vietsense Otp Là Gì
Số Otp Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Shinhan
Cài Đặt Soft Otp Agribank Là Gì
Cài Đặt Soft Otp Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Sacombank
Cài Đặt Vcb Smart Otp Là Gì
Otp Token Acb Là Gì
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Nam A
Mã Pin Soft Otp Agribank Là Gì