Vị Trấp Là Gì

Vị Trấp Là Gì

Thị trấn là một kiểu phân chia hành chính của một quốc gia. Nó thường nhỏ hơn một thành phố và thường là một khu vực đã được chia nhỏ bởi tiểu bang hoặc tỉnh thành các đơn vị nhỏ hơn như thị trấn, quận hoặc giáo xứ.

A Township là một dạng đơn vị hành chính thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là đơn vị chính phủ nhỏ nhất trong tiểu bang và được điều hành bởi Hội đồng Quản trị. Chúng thường là những khu vực nhỏ đã được chia nhỏ bởi tiểu bang hoặc tỉnh thành các đơn vị nhỏ hơn như thị trấn, quận hoặc giáo xứ.

Thị trấn là một khu vực địa lý đã được hợp nhất như một thực thể riêng biệt với quận mà nó tọa lạc.

Thị trấn là một đơn vị hành chính của chính phủ do cơ quan lập pháp tiểu bang tạo ra. Nó bao gồm một hoặc nhiều thị trấn và lãnh thổ trong các thị trấn đó. Thị trấn thường cùng tồn tại với một quận, nhưng nó cũng có thể nhỏ hơn một quận.

Thị trấn là một kiểu phân chia thành phố ở Hoa Kỳ. Nó thường là một thị trấn nhỏ hoặc cộng đồng chưa hợp nhất đã được hợp nhất vào một thành phố lớn hơn.

Các thị trấn thường nhỏ hơn thị trấn và làng mạc, nhưng chúng có thể lớn hơn các vùng lân cận hoặc vùng điều tra dân số.

Các thị trấn thường được quản lý bởi một hội đồng quản trị và không phụ thuộc vào chính quyền quận về các dịch vụ như cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, bảo trì đường phố, v.v.

Tin tức liên quan

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Lớp 7
Umbala Alaba Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Toán Học Kì 1
Kinh Trập Là Ngày Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình 3 Môn
Liquidity Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Xét Học Bạ
Honey Trap Là Gì
Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Trung Học Cơ Sở
Hệ Trap Là Gì